icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ریتم زینتی
ارغوان خسروی - نمایشگاه فردی

17 اسفند 1401 تا 10 خرداد 1402

 نمایش آثار ارغوان خسروی با عنوان «ریتم زینتی» از تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ الی ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. نقاشی‌های او انتزاع معاصر را با عناصری از زینت‌دهی اسلامی (مانند الگو، تکرار و همسانی) ترکیب می‌کنند. خسروی شکل‌های خمیده و لبه‌های سخت را به‌هم‌می‌ریزد که احساس ریتم و حرکت را ایجاد ‌کند و با هربار مشاهده، دیدگاه‌های مختلفی را ارائه می‌دهد.

نمای چیدمان

bktop