icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
برخی از برادرانم خواهر  هستند، برخی از خواهرانم مادر هستند و تمام مادرانم پدر نیز  هستند
نمایشگاه گروهی

12 اسفند 1401 تا 18 فروردين 1402

برخی از برادرانم خواهر  هستند، برخی از خواهرانم مادر هستند و تمام مادرانم پدر نیز  هستند

هنرمندان

در این نمایشگاه

Yasi Alipour, The Simultaneity of Two, 2021, 0
1400 | همزمانی دو

یاسی علیپور

137.16 × 71.12سانتی‌متر

bktop