icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از بدن‌های پرشور
نمایشگاه گروهی

26 بهمن تا 6 اسفند 1401

از بدن‌های پرشور

نمایش آثار مهرداد میرزایی، مهسا بیگلو و سارا عباس‌پور با عنوان «از بدن‌های پرشور» از تاریخ ۲۶ بهمن الی ۶ اسفند در گالری هری‌وود برگزار می‌شود.

هنرمندان

bktop