icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بگذار زخم باز بماند
حمید یراقچی - نمایشگاه فردی

25 دى تا 29 بهمن 1401

بگذار زخم باز بماند

شعری از مایکل لئونیگ، منبع الهامی برای مجموعه جدید آثار نقاش ایرانی, حمید یراقچی بوده است. آثار گنجانده شده بررسی زیبایی‌شناسی نقوش پست است که عمدتاً بر بدن انسان به عنوان نماد زیبایی تمرکز دارد. بدن به حواس روانشناختی، حافظه و احساسات پیوسته است. یراقچی از قلم‌موی خود به عنوان نوعی سلاح ارتباطی استفاده می‌کند و به بررسی احتمالات خارق‌العاده‌ای می‌پردازد که دنیای ماورایی و طبیعت را به هم متصل می‌کند یعنی لذت و زیبایی. به همین دلیل یراقچی انسان را ناقص و گاهی بدون کارکرد نشان می‌دهد که حتی آلوده به سناریوهای زیبایی است که در نهایت در کمین تعالی و زشتی نشسته‌ است. به گفته‌ی هنرمند، این مجموعه بدن انسان را در فجایع گذرا و ناکامل بازنمایی می‌کند و با فضاهای مختلف به‌ویژه «طبیعت و عناصر آن» برای ایجاد تنش و ابهام بصری مرتبط است.

در این نمایشگاه

Hamid Yaraghchi, Passion of Revolution, 2022, 0
1401 | شور انقلاب

حمید یراقچی

80 × 65سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Unexpected Beauty, 2022, 0
1401 | زیبایی غیر منتظره

حمید یراقچی

50 × 50سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, About No-Bodies 10, 2022, 0
1401 | درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هیچ-کس‌ها ۱۰

حمید یراقچی

65 × 80سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, About No-Bodies 3, 2022, 0
1401 | درباره‌ی هیچ-کس‌ها ۳

حمید یراقچی

63 × 50سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Let the Wound Lie Open, 2022, 0
1401 | بگذار زخم باز شود

حمید یراقچی

200 × 180سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, One Stormy Evening, 2022, 0
1401 | یک عصر طوفانی

حمید یراقچی

175 × 145سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Skull and Insect, 2022, 0
1401 | جمجمه و حشره

حمید یراقچی

50 × 37سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Night Walk, 2022, 0
1401 | پیاده‌روی شبانه

حمید یراقچی

50 × 50سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Demons Pond, 2021, 0
1400 | برکه‌ی شیاطین

حمید یراقچی

160 × 200سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Mystery Bathroom, 2022, 0
1401 | حمام مرموز

حمید یراقچی

180 × 200سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, About No-Bodies 2, 2022, 0
1401 | درباره‌ی هیچ-کس‌ها ۲

حمید یراقچی

63 × 50سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Wide Green Eyes, 2022, 0
1401 | چشم‌های سبز باز

حمید یراقچی

130 × 105سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Miracle of Cherry Blossom, 2022, 0
1401 | معجزه‌ی شکوفه‌ گیلاس

حمید یراقچی

130 × 90سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Horror Movie, 2022, 0
1401 | فیلم ترسناک

حمید یراقچی

130 × 170سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Dream of a Butcher, 2022, 0
1401 | رویای یک قصاب

حمید یراقچی

200 × 230سانتی‌متر

Hamid Yaraghchi, Fleshlight, 2022, 0
1401 | فلش‌لایت

حمید یراقچی

130 × 110سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop