icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زادگاه قسمت ۲
نمایشگاه گروهی

17 آذر تا 27 آذر 1401

زادگاه قسمت ۲

«زادگاه قسمت ۲»، دومین نمایش از مجموعه نمایشگاه‌هایی است که آثار هنرمندان بین‌المللی دارای دیدگاهی همسو با ارزش‌های گالری ادجی را معرفی می‌کند.

در این نمایش هنرمندان از سراسر جهان با یکدیگر گفت‌وگو برقرار می‌کنند و از طریق آثار فیگوراتیو، انتزاعی و بازنمایانه با جسارت، دیدگاه خود را در مورد مسائل شخصی و اجتماعی منعکس می‌کنند.

این نمایش از ۱۷ تا ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ در گالری ادجی در لندن برگزار می‌شود.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Morteza Khakshoor, Burning Match, 0, 0
کبریت سوزان

مرتضی خاکشور

40 × 30سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Big Heavy Book, 0, 0
کتاب بزرگ سنگین

مرتضی خاکشور

40 × 35سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Bad Dream, 0, 0
خواب بد

مرتضی خاکشور

55 × 75سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Star Knee, 0, 0
زانو ستاره‌ای

مرتضی خاکشور

55 × 75سانتی‌متر

bktop