icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مسیر/رد پا
نمایشگاه گروهی

5 آبان تا 26 آذر 1401

مسیر/رد پا

گالری هینترلند از ۵ آبان تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ نمایش گروهی با عنوان «مسیر/رد پا»، برگزار می‌کند. این نمایش در جست‌وجوی چگونگی تأثیری که تاریخ، گذشته‌ی شخصی و خاطرات بر زندگی ما می‌گذارد، شکل گرفته است. 

بابک کاظمی در این نمایش به تاریخ کشور و فرهنگ‌اش می‌پردازد. چیزی که در آثار تمام هنرمندان این نمایش مشترک است نوسازی خاطره، و از این طریق یک تعقیب شخصی در هویت است.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop