icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تاریکی سقوط می‌کند
نمایشگاه گروهی

19 آذر تا 17 دى 1401

تاریکی سقوط می‌کند

انسان‌ها همیشه رابطه‌ای مدهوش‌کننده با تاریکی ‌داشته‌اند. در ذهن ما تاریکی باعث ایجاد رمز و راز، خیال و گاهی ترس می‌شود. تاریکی فضایی است که داستان‌ها در آن متولد می‌شوند. به‌عنوان عکاس، ما این داستان‌ها و احساسات را در یک لحظه ثبت می‌کنیم تا آن‌ها و مسافر تاریک خود را بهتر کشف کنیم.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Mehrdad Mirzaie, Untitled, 2012, 0
1391 | بدون عنوان

مهرداد میرزایی

bktop