icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مجبور به قدیس بودن
ارغوان خسروی - نمایشگاه فردی

26 آبان تا 8 بهمن 1401

مجبور به قدیس بودن

«مجبور به قدیس بودن»، نمایش انفرادی ارغوان خسروی از تاریخ 26 آبان تا 26 آذرماه ۱۴۰۱ در گالری استمز برگزار می‌شود. ارغوان خسروی در آثارش با زبانی سمبولیک و سورئالیستی که ریشه در فرهنگ تصویری و نگارگری ایرانی دارد به مسائل زنان در بستری اجتماعی-سیاسی می‌پردازد. خسروی به عنوان زن ایرانی که تجربه زیست در ایران را دارد، خود با این درد، مسائل و تبعیض‌ها آشناست و با ارجاع به ریشه‌های هویتی و فرهنگی خود، با بیانی شخصی تصویری از زن ایرانی خلق می‌کند؛ تصویری که نیاز به اگزوتیسمی ندارد که همیشه در صحنه بین‌الملل مورد توجه مخاطب خارجی بوده است.

در این نمایشگاه

Arghavan Khosravi, Forced To Be a Saint, 2022, 0
1401 | مجبور به قدیس بودن

ارغوان خسروی

97.8 × 26.7 × 3.8سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Yellow Sky, 2022, 0
1401 | آسمان زرد

ارغوان خسروی

94 × 63.5 × 5.7سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Pomegrante Sleeve, 2022, 0
1401 | آستین انار

ارغوان خسروی

95 × 152 × 8.9سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Hair, 2022, 0
1401 | مو

ارغوان خسروی

191.8 × 72.4 × 5.7سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, Days and Nights, 2022, 0
1401 | روزها و شب‎ها

ارغوان خسروی

59 × 27.9 × 3.2سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Glass Box 2, 2022, 0
1401 | جعبه‌ی شیشه‌ای ۲

ارغوان خسروی

188 × 149.9 × 5.1سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Missiles, 2022, 0
1401 | موشک‌ها

ارغوان خسروی

232.4 × 60.6 × 6سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop