icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کلمات رکیک و یک ترانه
مرتضی خاکشور - نمایشگاه فردی

5 مهر تا 28 مهر 1401

کلمات رکیک و یک ترانه

گالری وایلدر از تاریخ 5 تا 28 مهر 1401 نمایشی از نقاشی‌های مرتضی خاکشور را برگزار می‌کند. نقاشی‌های این هنرمند روایتی باورپذیر هستند که از نظر روانی غنی به‌شمار می‌روند. آن‌ها نگاهی اجمالی و زودگذر به زندگی‌های اسرارآمیز هستند.

مرتضی‌ خاکشور از طراحی کردن و تمرین به‌عنوان ابزاری برای مشاهده استفاده می‌کند و تصاویری را نقاشی می‌کند که تخیل او را جلب کرده‌اند.

هنرمند در این نمایش از ما دعوت می‌کند تا جلوه‌های ناخودآگاه را بررسی کنیم و با زیبایی ناراحت‌کننده‌ای روبه‌رو شویم که بین پیش پا افتاده، طنز، عمیق و اسرارآمیز معلق‌اند.

متن، بخشی از نوشته‌ی آنا سوتر

در این نمایشگاه

Morteza Khakshoor, Gateway, 2022, 0
1401 | دروازه

مرتضی خاکشور

30.5 × 22.9سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Morning, 2021, 0
1400 | صبح

مرتضی خاکشور

30.5 × 25.4سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Modest Aristocrats , 2020, 0
1399 | اشراف فروتن

مرتضی خاکشور

30.5 × 25.4سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Bad Foot, 2021, 0
1400 | پای شکسته

مرتضی خاکشور

50.8 × 58.4سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Nightfall, 2021, 0
1400 | شبانگاه

مرتضی خاکشور

30.5 × 40.6سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, Small Talk, 2022, 0
1401 | حرف بیهوده

مرتضی خاکشور

30.5 × 25.4سانتی‌متر

Morteza Khakshoor, The Theorist, 2021, 0
1400 | نظریه‌پرداز

مرتضی خاکشور

43.2 × 59.7سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop