icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تزیین فرّار
کامروز آرام - نمایشگاه فردی

26 شهريور تا 20 آبان 1401

تزیین فرّار

در نمایش «تزیین فرّار» نقاشی‌ها، کلاژ‌ها و مجسمه‌های جدید کامروز آرام به نمایش گذاشته شده‌اند. این آثار کاوشی هستند که هنرمند در میان رابطه بین نقاشی و تزیین داشته و همچنین به بررسی هنرهای تزیینی در تاریخ هنر نیز پرداخته است. کامروز آرام در یک دهه‌ی اخیر فعالیت خود را در کلاژ و مجسمه‌سازی گسترش داده و در این نمایش هم، رسانه‌های متنوعی را به‌کار گرفته است.نقاشی‌های این نمایش از مجموعه‌ی «آرابسک» هنرمند انتخاب شده‌اند؛ او از این اصطلاح مبهم هم به صورت انتقادی و هم هدفمند استفاده می‌کند تا بیننده به تجدید نظر و تأمل درباره‌ی قانون تاریخی هنر که نمی‌شود طیف گسترده‌ای از اَشکال را به یک کلمه تقلیل داد و برای انبوهی از آثار استفاده کرد، بپردازد.

در این نمایشگاه

Kamrooz Aram, Wall Garden, 2022, 0
1401

کامروز آرام

152.4 × 167.6سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Garden Revelation, 2022, 0
1401

کامروز آرام

121.9 × 91.4سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Scrutinuity, 2022, 0
1401

کامروز آرام

121.9 × 116.8سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Garden Jinn, 2022, 0
1401 | غول باغ

کامروز آرام

121.9 × 91.4سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

کامروز آرام

61 × 40.6سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Remainders, 2022, 0
1401

کامروز آرام

106.7 × 20.3 × 20.3سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

کامروز آرام

61 × 40.6سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

کامروز آرام

61 × 40.6سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

کامروز آرام

61 × 40.6سانتی‌متر

Kamrooz Aram, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

کامروز آرام

61 × 40.6سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop