icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سرگردانی در سرزمین رویاها
محمد بارنگی - نمایشگاه فردی

17 شهريور تا 23 مهر 1401

سرگردانی در سرزمین رویاها

گالری پدرامی در بلژیک از تاریخ 17 شهریور تا 7 مهرماه 1401 نمایشی از آثار محمد بارنگی را با عنوان «سرگردانی در سرزمین رویاها» برگزار می‌کند.  بارنگی در این مجموعه با گرد‌ هم ‌آوردن چهار اثر، که طبیعی، سنتی و آشنا‌ هستند و درعین‌حال از جهانی فانتزی خبر می‌دهند، مدخلی را بین جهان‌های تصویری ایجاد می‌کند. در این مجموعه‌آثار هارمونی و هم‌زیستی بازیگوشانه‌ای وجود دارد که در حال‌وهوای سراسر نمایش تأثیرگذار است. او با سبک‌وسیاق شخصی خوشنویسی‌گونه‌اش، اشکال و بافت‌هایی را در تصویر ایجاد می‌کند که یادآور میراث گذشته است.

در این نمایشگاه

Mohammad Barrangi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

محمد بارنگی

Mohammad Barrangi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

محمد بارنگی

نمای چیدمان

bktop