icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آغوش خاطره
مژه آصف‌جاه - نمایشگاه فردی

18 شهريور تا 11 مهر 1401

آغوش خاطره

مژه آصف‌جاه از تاریخ ۱۸ شهریور تا ۱۱ مهر مجموعه‌ی جدیدی از کارهای خود را در نِیو گالری لندشات در آلمان به نمایش خواهد گذاشت. 

‎این هنرمند نقاشی‌هایی روی بوم، چوب، شیشه‌های اکریلیک و همچنین مجموعه‌ای از آثار جدید را به نمایش می‌گذارد که در آن ابعاد و بافت رنگ‌های موجود به ابژه‌هایی مصور تبدیل می‌شوند.‌ ‎مژه آصف‌جاه معمولآً روی کتان خام و گاهی روی دیوار نقاشی می‌کند. برجستگی سطوح در آثارش به زمینه‌ی کار بستگی دارد. رنگ‌ها در آثار او گویا هستند. مواد موجود در نقاشی‌هایش و به‌کارگیری تکنیک چسب‌رنگ با مطالعه‌‌ای متمرکز بر تاریخ هنر همراه است. با وجود تأثیرگذاری نقاشی مینیاتوری ایرانی، نقاشی‌های آصف‌جاه بیش از هرچیز گفت‌وگویی‌ با تاریخ فرهنگی اروپاست و با رنسانس ارتباط بیشتری دارد تا انتزاع. 

اگر آثار دوره‌ی رسانس دریچه‌هایی به طبیعت بودند، آثار آصف‌جاه دریچه‌ای دیگر می‌گشایند.

در این نمایشگاه

Moje Assefjah, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مژه آصف‌جاه

Moje Assefjah, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مژه آصف‌جاه

Moje Assefjah, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مژه آصف‌جاه

Moje Assefjah, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مژه آصف‌جاه

نمای چیدمان

bktop