icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چشم‌انداز‌هایی علیه فراموشی شماره چهل‌ویکم از ۴۱

فروغ تاج

- نمایشگاه فردی

4 شهريور تا 15 شهريور 1401

چشم‌انداز‌هایی علیه فراموشی شماره چهل‌ویکم از ۴۱

بیانیه نمایش: 

اکنون ما به صورتی ناگسستنی با گذشته‌ی ما پیوند دارد، به گونه‌ای که می‌توان به واسطه‌ی عکس‌ها به پیشگویی گذشته‌ای پرداخت که هرگز ندیده‌ایم. درواقع ثبت تصویر عکاسانه از چیزها، انسان‌ها و مکان‌ها همچون آینده‌ی گذشته‌ای می‌نماید که می‌تواند به ما امکان قضاوتی تاریخی بدهد. اما جز این، آنچه به زعم من بسیار پر اهمیت می‌باشد، مسئله‌ی «یادآوری» به کمک عکس است، حتی اگر در حکم سندی معتبر تلقی نشوند. جدای از این، مهم ترین چیز برای پرداختن من به این مجموعه، نقش «خاک» بود و به طور کلی ارزش و جایگاني «زمین و طبیعت»؛ آن زمان که تنها چیزی که از گذشته باقی می ماند، نه انسان است، | نه بناها و نه اشیا، بلکه قطعه‌ای خاک است بدل شده، به یادمانی مقدس برای حفظ و یادآوری چیزی یا کسی که از دست و از یاد رفته است. مکان‌ها به عنوان تنها شاهد به جامانده از تاریخ و برخلاف زخم‌ها و رنج‌های بی‌پایان انسان، می‌توانند تمامی از ریخت افتادگی های خود را ترمیم و بازسازی نمایند. و سرانجام، پس از گذشت سال‌ها و دهه‌ها و سده‌ها، ما ناظر چشم اندازهایی پرشکوه و ماندنی خواهیم بود که زمانی بشر ناماندنی در آن می زیسته است.

در این نمایشگاه

Forugh Taj, Untitled, No.2 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۲ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.1 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان شماره ۱از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.3 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۳ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.4 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان شماره ۴ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.5 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۵ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.6 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۶ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.7 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۷ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

Forugh Taj, Untitled, No.8 of 41, 2021, 0
1400 | بدون عنوان، شماره ۸ از ۴۱

فروغ تاج

13 × 25سانتی‌متر

bktop