icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حنجره‌های عمیق: عمیق‌تر برو!
مملی شفاهی - نمایشگاه فردی

17 شهريور تا 7 آبان 1401

حنجره‌های عمیق: عمیق‌تر برو!

اولین نمایش انفرادی آثار مملی شفاهی در گالری میتراند، از تاریخ 17 شهریور تا 7 آبان‌ماه 1401، با عنوان «حنجره‌های عمیق؛ عمیق‌تر برو»  برپا می‌شود.  این مجموعه آثاری را گرد هم می‌آورد که مخصوصاً برای این رویداد خلق شده و شامل موجودات ترکیبی خارق‌العاده‌ی انسانی و حیوانی‌اند. این آثار تنش بین هنر سنتی ایران و فرهنگ امروز ما را به‌شکلی بازیگوشانه و تهدیدآمیز بیان می‌کنند.

در این نمایشگاه

Mamali Shafahi, Go Deeper , 2022, 0
1401 | عمیق‌تر برو

مملی شفاهی

131 × 95 × 80سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مملی شفاهی

143 × 110 × 87سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مملی شفاهی

204 × 184 × 50سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Deep Throat 1, 2022, 0
1401 | حنجره عمیق ۱

مملی شفاهی

273 × 49 × 30سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Deep Throat 2, 2022, 0
1401 | حنجره عمیق ۲

مملی شفاهی

255 × 52 × 30سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مملی شفاهی

168 × 133 × 36سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مملی شفاهی

168 × 133 × 36سانتی‌متر

Mamali Shafahi, Deep Throat 3, 2022, 0
1401 | حنجره عمیق ۳

مملی شفاهی

253 × 44 × 29سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop