icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حوالی تجریش
مانی غلامی - نمایشگاه فردی

28 مرداد تا 7 شهريور 1401

حوالی تجریش

بیانیه نمایش:

از دوره‌ای که روی سینما نوتر کار می‌کردم، علاقه‌ام به فضا بیشتر شد. در مجموعه «مهمانی‌ها» بیشتر تمرکزم روی آدم‌ها بود؛ به ویژه آدم‌هایی که اطرافم بودند. ولی این‌بار آدم‌های کوچه و خیابان  وارد کارهایم شدند؛ از مغازه دارودستفروش تا عابران پیاده، دوربین به دست از این فضاها و آدم ها در محله تجریش عکاسی کردم؛ محله ای که چهارده سال است در آن زندگی میکنم. مثل فیلمسازان نئورئالیست، زاویه دید دوربینم هم قد یک انسان معمولی بوده و نه از پایین دیدم ونه از بلا؛ برعکس مجموعه های مرتبط با فیلم نوآر. مثل فیلمهای دسیکاو روسلینی، بازیگرهایم آدم های معمولی شدندونه دوستانم که در مهمانی ها بودند. بیشتر حال و هوای شلوغی تجریش و زندگی روزانه مردمانش برایم جالب بود، حتی داخل کافه ها و دیگر مکانهای عمومی.
مانی غلامی  مرداد ۱۴۰۱

 

در این نمایشگاه

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

94 × 68سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

100 × 140سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

100 × 150سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

50 × 35سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

35 × 50سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

مانی غلامی

25 × 35سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مانی غلامی

25 × 35سانتی‌متر

Mani Gholami, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مانی غلامی

100 × 150سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop