icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آب مرا به نام تو پیوند می‌زند
بهار بهبهانی - نمایشگاه فردی

6 مرداد تا 5 شهريور 1401

آب مرا به نام تو پیوند می‌زند

بهار بهبهانی از تاریخ ۶ مرداد الی ۵ شهریور  تا در تروتر و شولر آثار خود را با عنوان «آب مرا به نام تو پیوند می‌زند» نمایش می‌دهد. در آثار بهبهانی «آب» موضوع اصلی‌ است. او در این‌باره به این موضوع اشاره می‌کند که در کودکی نوشتن را با کلمه‌ی آب آغاز می‌کنیم. بهبهانی در این مجموعه بر آب‌راه‌ها، مهاجرت و فرهنگ ناپایدار متمرکز بوده است.

bktop