icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نمایش دو نفره
هانیه فرهادی‌نیک و لیلا اسکندری

7 مرداد تا 15 مرداد 1401

نمایش دو نفره

در جست‌وجو برای نظم در هرکجا، امکان یافتن آشوبی بی‌پایان دور از ذهن نیست؛ هرج‌ومرج همواره می‌تواند بر نظم چیره شود چراکه سازمان‌پذیرتر است. نمایش دونفرهی نقاشی‌های لیلا اسکندری و هانیه فرهادی‌نیک در گردون‌های بی‌آغاز و پایان، میان نظم و آشوب می‌چرخد. در آثار لیلا داستان اصلی کنار زده می‌شود و خرده‌روایت‌ها برجسته می‌شوند و نقاشی‌های هانیه تصویر وضعیت‌هایی هستند که طی آن انسان با طبیعت یکی می‌شود. مشخص نیست هرکدام کجای گردونه ایستاده‌اند: لحظه‌ی انتظام آشفتگی‌ها یا برهم ریختن سکون. تقابل سکون و هرج و مرج، تناقض نیست؛ نبود نظم همان آشوب است. هر دو هنرمند که پیشتر آثارشان در سلسله‌ نمایش‌های «اپیزود» معرفی شده بود، سراسیمگی و پریشانی زندگی معاصر را دستمایه‌ی جهانی نو و شخصی می‌کنند.///

لیلا اسکندری در مجموعه‌ی «این روایت تمام حقیقت نیست» با بازخوانی منظومه‌ی خسرو و شیرین، با پرسپکتیوی شخصی‌سازی‌شده و موقعیت‌هایی بازیگوشانه، امکان‌های «بودن» شخصیت‌های فرعی را به تصویر می‌کشد. همان طور که او در ذهن داستان‌هایی تازه خلق می‌کند، مخاطب نیز به این هیاهو دعوت می‌شود تا قصه‌ی خود را بسراید و از هجوم بی‌نظمی‌ها نظم حاصل کند. سلفپرتره‌های هانیه فرهادی‌نیک که به‌شکل جفت‌هایی مرتبط ارائه می‌شوند، اتفاق‌هایی کوچک را تصویر می‌کنند که به رخدادهایی بزرگتر می‌انجامند. او تخیلی به‌کار می‌برد که بر پایه‌ی مشاهده و تجربه‌ی حسی است؛ تصرف و تسلط بر طبیعت براساس تجربه‌ی حضور پیاپی در آن. هانیه با بازی با رنگ‌ها و موقعیت فیگورها، در پی یکی شدن با طبیعت است، به دنبال رسیدن به این همسویی در طبیعت دست برده و آن را ازآن خود می‌کند. آثار لیلا و هانیه دارای ویژگی‌های تصویری مکان‌مند هستند، اما بی‌زمان به نظر می‌رسند. از التهاب به سوی التیام می‌روند و از کابوس دشوار واقعیت به جهانی فانتزی پناه می‌برند.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Leila Eskandari, Shirin, 2022, 0
1401 | شیرین

لیلا اسکندری

150 × 180سانتی‌متر

Leila Eskandari, The Castle, 2022, 0
1401 | قصر

لیلا اسکندری

150 × 180سانتی‌متر

Leila Eskandari, The Spring, 2022, 0
1401 | چشمه

لیلا اسکندری

125 × 120سانتی‌متر

Leila Eskandari, Khosrow Finds Out About Farhad's Affection for Shirin, 2022, 0
1401 | خسرو به علاقه فرهاد به شیرین پی‌می‌برد

لیلا اسکندری

150 × 168سانتی‌متر

Leila Eskandari, A Tribute to the Painter, 2022, 0
1401 | ادای احترام به نقاش

لیلا اسکندری

127 × 168سانتی‌متر

Leila Eskandari, The Monument Valley, 2022, 0
1401 | دره یادبود

لیلا اسکندری

127 × 168سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

152 × 115سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

150 × 100سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

150 × 100سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

90 × 154سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1402 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

84 × 143سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

60 × 100سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

26 × 40سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

38 × 28سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

27 × 32سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

23 × 32سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

20 × 32سانتی‌متر

Hanieh Farhadi Nik, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هانیه فرهادی‌نیک

30 × 19سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop