icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آنچه از تو به یاد دارم
هادی روشن ضمیر - نمایشگاه فردی

31 تير تا 10 مرداد 1401

آنچه از تو به یاد دارم

استیتمنت نمایش :

نمایش مجسمه‌های هادی روشن ضمیر با عنوان «آنچه از تو به یاد دارم» جمعه سی‌ویک تیرماه در گالری ساربان افتتاح می‌شود. در این نمایش  سی‌وشش اثر که همه با واژه‌ی «عشق» ساخته شده‌اند نمایش داده می‌شود.
هادی روشن‌ضمیر درباره‌ی این آثار می‌گوید: «سعی من بر این است که کنش بین عشاق را روایت کنم یا تصویری از معشوق بسازم، چنان‌که هر یک از ما تصویری از محبوب در ذهن داریم. عشق‌های من تصاویری ملموس از معشوقند.»

عشق در نگاه من همچون شعر حافظ است که هر کس به فراخور حال خود آن را تفسیر می‌کند. زمانی که آثار خط و نقاشیخط می‌ساختم برآن بودم که از عشق به عنوان یک عنصر در کارم استفاده کنم، اما به نظرم این مفهوم در فضای دوبعدی نمی‌گنجید و نیاز به عرصه دیگری برای خودنمایی داشت. سعی من بر این است که کنش بین عشاق را روایت کنم یا تصویری از معشوق بسازم، چنان‌که هر یک از ما تصویری از محبوب در ذهن داریم. عشق‌های من تصاویری ملموس از معشوقند و مخاطب می‌تواند با آنها هم‌ذات پنداری کند و خود را در کسوت عاشق یا معشوق بیابد که «هر لحظه به شکلی بت عیّار برآید» فارغ از ارجاع به عرفان و فلسفه شرق و غرب، مایلم به سادگی به مخاطب یادآور شوم که عاشق باش و عشق بورز چون با عشق همه چیز زیباتر خواهد بود: «زنهار بجز عشق دگر شغل نگیری»

هادی روشن ضمیر
 

bktop