icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
استیصال

حسین مولویان

- نمایشگاه فردی

10 تير تا 24 تير 1401

استیصال

استیصال نقاشی‌های حسین مولویان محدود کنندگی را به باریک‌تر از مو رسانیده‌اند، چنانکه خصوصیتی که مبین ذات کار هنرمند است، ضرورت صداقت است. جوهره‌ی کار او مراوده میان درون و برون است، برونریزی پر شدت و حدتی از آنچه از غليان فروخفته درون، برون می‌تراود. شخصیت‌هایش با اشتراکاتی مشخص نمود انسان امروزند. مستاصل، سرگشته و گریزان از اکنون، با داشته‌های نداشته‌شان در پی مجرایی به بیرون‌اند. مولویان در پی ستایش، نکوهش، پاداش و مکافات نیست، آنچه او با قلم جسورش در حال واکاوی آن است، تقلایی بی‌سرانجام برای رهایی از اکنونیست که نامش را زندگی گذاشتیم.
نجمه امینی / تیر 1401 

در این نمایشگاه

Hossein Mowlavian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

حسین مولویان

100 × 100سانتی‌متر

Hossein Mowlavian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

حسین مولویان

140 × 120سانتی‌متر

Hossein Mowlavian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

حسین مولویان

170 × 140سانتی‌متر

bktop