icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نمایش دو مجموعه از آثار داود امدادیان
داود امدادیان - نمایشگاه فردی

3 تير تا 31 تير 1401

نمایش دو مجموعه از آثار داود امدادیان

 استیتمنت نمایش:

داود امدادیان (م. ۱۳۲۳، تبریز؛ و. ۱۳۸۳، پاریس) از نقاشان پیشروی ایرانی نسل خود بود که در طول حدود چهار دهه فعالیت هنری، آثار نقاشی کم نظیری به وجود آورد. او دانش آموخته ی هنرستان میرک (تبریز)، دانشکده هنرهای تزیینی (تهران)، مدرسه عالی هنرهای زیبا (پاریس) و دانشگاه سوربن (پاریس) بود. امدادیان، پس از مهاجرت به فرانسه برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۴، بیشتر باقی عمر خود را در پاریس سپری کرد و آثار خود را عمدتا در آنجا به نمایش گذاشت. داوود امدادیان طی سال ها با دقت و ظرافتی وسواس گونه مسیر خلق آثارش را طراحی کرده، با کنترل حداکثری و تلاش شخصی وجوه مختلف فنی و هنری را به اجرا می رساند.///

وحدود بیست و پنج سال از دوره کاری خود را به نقاشی درختان سپری کرد و آثاری منحصربه فرد و شناخته شده به وجود آورد که بیانگر یکتایی سبک این هنرمند و ابراز دریافت ها و الهاماتش به کمک عناصر موضوعی محدود هستند. آثار پیش رو، که اکنون برای اولین بار به صورت عمومی به نمایش در می آیند، وجه دیگری از دقت اجرایی و بیان هنری امدادیان را به نمایش در می آورند: زبردستی هنرمند در تکنیک های چاپ لینو، چوب، سیلک سکرین، اچینگ، آکواتینت، لیتوگرافی و استفاده ویژه او از امکانات و محدودیت های این روش ها و رسانه ها در راستای بیان شخسی. منتخبی از چاپ های لینو (مربوط به سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰)، کلیشه های لینو، چاپ های سیلک اسکرین (مجموعه «سمفونیها»، ۱۹۹۰) و تعدادی از پیش طرح های اولیه این آثار در این نمایش ارائه شده اند.

نمایشگاه‌گردان: یاشارآذر امدادیان

در این نمایشگاه

Davood Emdadian, Untitled, 1980, 0
1359 | بدون عنوان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Untitled, 1980, 0
1359 | بدون عنوان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Les Peupliers D'argent, 1980, 0
1359 | صنوبرهای نقره ای

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Les Troncs D'arbres a la Brise, 1980, 0
1359 | تنه درختان در نسیم

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, La Foret, 1978, 0
1357 | جنگل

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Les Bouleaux I, 1979, 0
1358 | توس ها ۱

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Les Bouleaux II, 1979, 0
1358 | توس ها ۲

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.1, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۱

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.2, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۲

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.4, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۴

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.5, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۵

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.6, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۶

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.7, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۷

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.8, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۸

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, Symphonie No.9, 1990, 0
1369 | سمفونی شماره ۹

داود امدادیان

72 × 65.5سانتی‌متر

Davood Emdadian, l'été, 1979, 0
1358 | تابستان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, La Grande Boule d'Arbre, 1980, 0
1359 | درخت گرد بزرگ

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Untitled, 1980, 0
1359 | بدون عنوان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Une Touffe d'Arbress, 1980, 0
1359 | دسته‌ای از درختان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, L'éclaircie, 1979, 0
1358 | بارقه روشن

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, L'hiver, 1979, 0
1358 | زمستان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, L'approche de l'orage, 1980, 0
1359 | نزدیک شدن طوفان

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, L'arbre Hors du Clos, 1979, 0
1358

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, L'arbe Dans le Clos, 1979, 0
1358 | درخت در محوطه

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

Davood Emdadian, Les Bouleaux III, 1979, 0
1358 | توس ها ۳

داود امدادیان

65.5 × 50سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop