icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
به نور، سایه و غبار
نمایشگاه گروهی

13 خرداد تا 5 شهريور 1401

به نور، سایه و غبار

این نمایش از تاریخ 13 خرداد تا 5 شهریور 1401 در گالری نورداِنهاکه برلین پابرجاست. در آثار این نمایش، معضلات به‌کار‌گیری معیار‌های صنعتی در تولید غذا و ایجاد مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop