icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با اشک‌ها
زیبا رجبی - نمایشگاه فردی

12 خرداد تا 11 تير 1401

با اشک‌ها

نمایش انفرادی با اشک‌ها از تاریخ ۱۲ خرداد تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ در کرییتیو اسپیسز اِن‌.دابلیو.اِی پابرجاست. این نمایش شامل نقاشی‌ها و طراحی‌های هنرمند است.

bktop