icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
باغ نور
هیوا علیزاده - نمایشگاه فردی

10 ارديبهشت تا 9 خرداد 1401

باغ نور

این نمایش از تاریخ 10 اردیبهشت 1401 در ایتالیا آغاز شده و تا 9 خرداد برقرار است. هیوا علیزاده در این نمایش انفرادی با الهام گرفتن از «معنویت، فضا و نور» که از مفاهیم بنیادین فرهنگ ایرانی به شمار می‌آیند، فضاهایی درخشان را بارآفرینی کرده که ما را به یاد مسجد نصیرالملک شیراز می‌اندازد. این آثار در عین داشتن نگاه سنتی ایرانی، بسیار به انتزاع نزدیک هستند.


مطالعه بیشتر:

«باغ نور»: نمایش انفرادی هیوا علیزاده در پالاتزو مونتی نوشته‌ی نفیسه صالح‌آبادی

 

در این نمایشگاه

Hiva Alizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

Hiva Alizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

Hiva Alizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

Hiva Alizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

Hiva Alizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

نمای چیدمان

bktop