icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مکانِ خانه
عبدالرضا امین‌لاری - نمایشگاه فردی

27 فروردين تا 7 خرداد 1401

مکانِ خانه

سومین نمایش عبدالرضا امین‌لاری به نام «مکانِ خانه» در گالری اندرو رافاچ در شیکاگو برگزار می‌گردد. این نمایش که شامل آثار روی کاغذ و سرامیکی هنرمند است، از ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۷ خرداد ادامه دارد.
او با تمرکز بر روی انتزاع هندسی، مضامین جابه‌جایی و مفهوم خانه، این آثار را خلق کرده است.

در این نمایشگاه

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.037), 2021, 0
1400 | بدون عنوان (۲۱.۰۳۷)

عبدالرضا امین‌لاری

23.5 × 19.25سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (22.019), 2022, 0
1401 | بدون عنوان (۲۲.۰۱۹)

عبدالرضا امین‌لاری

42.2 × 43.2سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.039), 2021, 0
1400 | بدون عنوان (۲۱.۰۳۹)

عبدالرضا امین‌لاری

46.7 × 61.6سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.035), 2021, 0
1400 | بدون عنوان(۲۱.۰۳۵)

عبدالرضا امین‌لاری

60 × 49سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.044), 2021, 0
1400 | بدون عنوان (۲۱.۰۴۴)

عبدالرضا امین‌لاری

46 × 38سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (22.008), 2022, 0
1401 | بدون عنوان (۲۲.۰۰۸)

عبدالرضا امین‌لاری

56 × 44سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.041), 2021, 0
1400 | بدون عنوان (۰۲۱.۰۴۱)

عبدالرضا امین‌لاری

46 × 38سانتی‌متر

Abdolreza Aminlari, Untitled (21.043) , 2021, 0
1400 | بدون عنوان ( ۲۱.۰۴۳)

عبدالرضا امین‌لاری

41 × 37سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop