icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اسید نیتریک

محمد سلامت‌زاده

- نمایشگاه فردی

26 فروردين تا 16 ارديبهشت 1401

اسید نیتریک

اسید نیتریک خطرناک، سوزاننده و سمی ست. می‌سوزاند. آهن را و بر رویش پهنه‌ای کف آلود می‌سازد. اما از زیر سوزش کف، ورق آهن من شبیه به دریایی می‌شود متلاطم و وهم‌انگیز در شب اضطراب. /// و گاهی شبیه به دشت‌های وسیع کم‌علف. و گاهی یک خط افق. اسید با صدایی عجیب و گزنده، مانند افعی آزاد شده از محبس، فیس فیس کنان بیرون می‌ریزد و خودآگاه و در لحظه‌ی اتفاق، شکل یا زمینه‌ای را ایجاد می‌کند. و قشنگ می‌شود. . . . قشنگ شد. سوزاننده، خطرناک و سمی؛ قشنگ شد. ولی خودش دیگر نیست. دود شده است و به هوا رفته. زنگاری از او مانده و زنگ این فیس فیس در گوشم که شاید سوزاننده، خطرناک و سمی در جهان من زیاد می‌شود یافت که بعد تر، دشت‌های وسیع کم علف برفی، دریایی متلاطم و یا شاید فقط یک خط در افق را خواهند ساخت. سوزاننده، خطرناک و سمی.

در این نمایشگاه

Mohammad Salamatzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمد سلامت‌زاده

Mohammad Salamatzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمد سلامت‌زاده

bktop