icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شاهد
ارغوان خسروی - نمایشگاه فردی

17 فروردين تا 31 ارديبهشت 1401

شاهد

این نمایش از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت در شیکاگو برقرار است. ارغوان خسروی در مجموعه آثار جدید خود باز هم به نقاشی‌های مینیاتور ایرانی پرداخته است اما پرداختن به بناهای موجود در آن‌ها نشانی از ادای احترام با خود به همراه ندارد بلکه قصد او زیرپاگذاشتن سنت‌های وابسته به این دسته از تصاویر است.

در این نمایشگاه

Arghavan Khosravi, The Witness, 2022, 0
1400 | شاهد

ارغوان خسروی

155.5 × 129.5 × 19.5سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Burden of Thoughts, 2022, 0
1401 | بار افکار

ارغوان خسروی

215.9 × 200.7 × 17.8سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Garden, 2022, 0
1400 | باغ

ارغوان خسروی

149.9 × 180.3 × 15.2سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Red Fence, 2022, 0
1400 | حصار سرخ

ارغوان خسروی

238.8 × 142.2 × 45.7سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The White Flag, 2022, 0
1400 | پرچم سفید

ارغوان خسروی

193 × 238.8 × 22.9سانتی‌متر

Arghavan Khosravi, The Pomegranate Garden, 2022, 0
1400 | باغ انار

ارغوان خسروی

188 × 144.8 × 20.3سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop