icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ژن‌های دستکاری‌ شده
نمایشگاه گروهی

5 فروردين تا 17 ارديبهشت 1401

ژن‌های دستکاری‌ شده

این نمایش گروهی از 5 فروردین تا 17 اردیبهشت 1401 در گالری وِبر و وِبر ایتالیا پابرجاست. موضوع مورد توجه نمایش‌گردان این رویداد، رسانه‌های نوین هنر ایران است که روش و سبک منحصر به فردی را دنبال می‌کند.

نمایشگاه‌گردان: سعید خاور‌نژاد

bktop