icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جایی برای ایستادن
نمایشگاه گروهی

6 اسفند 1400 تا 19 فروردين 1401

جایی برای ایستادن

مجسمه‌سازی نوین با گسترش فضا از طرق مختلف از یک سو، و از سوی دیگر با بیان مفاهیم بنوعی که تا کنون برای زندگی بشر مطرح نبوده و یا بصورت کنونی مطرح نبوده‌اند، می‌تواند راهی به سوی پیشرو بودن بیابد، حتی اگر روش ارائه چیزی مانند مجسمه‌سازی فیگوراتیو باشد. تداخل و آمیخته شدن با رسانه‌های دیگر نیز رویکردهایی جدید در عرصه‌ی مجسمه‌سازی پیشتاز است. حضور تکنولوژی و به کارگیری مواد و مسائل تازه کشف شده در این عصر و تغییر کاربری تکنیک‌ها و مواد از صنعت به هنرنیز، سبب تولید آثاری بدیع شده‌اند. آنچه در دهه‌های اخیر در بینال‌ها و نمایشگاه‌های مجسمه‌سازی ، بخصوص در ایران مورد کم توجهی قرار گرفته است توانایی‌های هنرمند مجسمه‌ساز در درک فضاو برخورد با پروژه‌ها و مسائل مجسمه‌سازی است، آنچه که در درخشش‌های ناگهانی و به یکباره، نمی‌توان در هر هنرمندی آنرا یافت. این نمایشگاه تلاشی در جهت عینیت بخشیدن به این دیدگاه می‌باشد. کامبیز صبری

نمایشگاه‌گردان: کامبیز صبری

هنرمندان

bktop