icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
لایه‌های پنهان
عبدالحمید پازوکی - نمایشگاه فردی

29 بهمن تا 9 اسفند 1400

لایه‌های پنهان

انتزاعِ کارهای پازکی بیننده را به چالش می‌کشد. به بیان خود نقاش، این آثار نتیجه‌ی زیست دوران کرونایی اوست. دورانی که می‌توان تنهایی و انزوای حاصل از آن را در چهره‌های ساده‌شده و خطی، که در بعضی آثار طراحی شده‌اند، دید. از دیگر خصوصیات کارهای او در این نمایشگاه، رنگ زمینه‌ی اخرایی همه آثار است که به گفته هنرمند، نشانه‌‌گذاری او برای این دوران از نقاشی‌هایش است.

bktop