icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نهان (فصل 1)

علیرضا چیتایی

- نمایشگاه فردی

29 بهمن تا 13 اسفند 1400

نهان (فصل 1)

در مواجهه با عکس‌های علیرضا چیتایی که خطوط و سطوحِ نقش یافته از قواعد هندسی غالبا متعادل و متقارن معماری ایرانی اسلامی، شمایل بیرونی عکس‌ها را می‌سازد، متن و بطن عکس‌ها گاه حکایتی دگر دارند! حضورِ نگاه یک عکاس و ثبت‌گر بر عکس‌ها سنگینی نمی‌کند! نگاه بی‌طرف است و دلالت‌هایی بیرون از کادر و فارغ از معماری و نظام منضبط هندسه بیننده را فرا می‌خواند. کمینه گراییِ ناشی از عدم وجود اشیا و آرایه‌ها به نظر با روح سلوک در خلوت‌ها و خالی‌ها سازگار است. نور و نقش بلا کِتمان و قاطع‌اش، سرشت و سرنوشت عکس‌ها را می‌سازد. نور، گاه بر خطوط منعطف و مدور و سطوح خالی می‌تراود و گاه می‌تازد! عکس‌های چیتایی به واقع نه پرسشگرند و مسئله‌ساز و نه پاسخگو و گشوده؛ بلکه در سادگی و سکوتِ متن و بطن عکس‌ها، صدایی به نرمی و نازکیِ خطوطِ منحنی و مورب سازه‌های ثبت شده در عکس‌ها شنیده می‌شود، ولی این‌بار مخاطب صدا را به گوش نمی‌شنود بلکه خیال می‌ورزد و به دیده و دل حس می‌کند. در عکس‌های او پیش و بیش از ارتباطی که باید بیننده با شمایل قابل مشاهده‌ی سازه‌های تاریخی برقرار کند، کشف رابطه‌ی عمیق عکاس با واقعیت معمارانه هندسی روبه‌روی دوربینش لذت‌بخش است. کورش ادیم

در این نمایشگاه

Alireza Chitaee, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

علیرضا چیتایی

26 × 17سانتی‌متر

Alireza Chitaee, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

علیرضا چیتایی

26 × 17سانتی‌متر

Alireza Chitaee, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

علیرضا چیتایی

35 × 45سانتی‌متر

bktop