icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آشنا/غریبه
آیسی و سوت - نمایشگاه فردی

23 بهمن 1400 تا 20 فروردين 1401

آشنا/غریبه

این نمایش از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ در پاریس ادامه‌دارد. سامان و ساسان اسکویی (آیسی و سوت) در این نمایش باز هم مضمونی سیاسی را درپیش‌ گرفته‌اند. این رویداد شامل مجموعه‌ای از ویدیوها، یک اینستالیشن و مجسمه‌های اخیر آن‌هاست که همگی حول محور مشارکت هنرمندان برای دنیایی آگاه‌تر می‌گردند.

در این نمایشگاه

Icy and Sot, Harmony, 2021, 0
1400 | هارمونی

آیسی و سوت

65 × 56 × 79سانتی‌متر

Icy and Sot, Shadow, 2021, 0
1400 | سایه

آیسی و سوت

40.6 × 20.3 × 40.6سانتی‌متر

Icy and Sot, Ambivalence, 2021, 0
1400 | تردید

آیسی و سوت

40 × 48 × 43سانتی‌متر

Icy and Sot, Ambivalence 2, 2021, 0
1400 | تردید دو

آیسی و سوت

40.5 × 46 × 35.5سانتی‌متر

Icy and Sot, Open Door, 2021, 0
1400 | دربِ باز

آیسی و سوت

56 × 11.5 × 35.5سانتی‌متر

Icy and Sot, Break Free, 2021, 0
1400 | رها شدن

آیسی و سوت

63.5 × 63.5 × 8سانتی‌متر

Icy and Sot, Stuck in Time, 2021, 0
1400 | گرفتار شدن در زمان

آیسی و سوت

124.5 × 122 × 13سانتی‌متر

Icy and Sot, Passage, 2021, 0
1400 | راهرو

آیسی و سوت

130 × 107سانتی‌متر

Icy and Sot, Borders, 2021, 0
1400 | حاشیه

آیسی و سوت

145 × 142 × 10سانتی‌متر

Icy and Sot, Borders 2, 2021, 0
1400 | راهرو دو

آیسی و سوت

114 × 88 × 10سانتی‌متر

Icy and Sot, Currents, 2021, 0
1400 | در حال حاضر

آیسی و سوت

63 × 104سانتی‌متر

Icy and Sot, Waves, 2021, 0
1400 | موج‌ها

آیسی و سوت

117 × 92سانتی‌متر

Icy and Sot, Confluent, 2021, 0
1400 | همریزی

آیسی و سوت

122 × 122سانتی‌متر

Icy and Sot, Social Chaos, 2021, 0
1400 | آشفتگی اجتماعی

آیسی و سوت

91 × 91سانتی‌متر

Icy and Sot, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

آیسی و سوت

147 × 162سانتی‌متر

Icy and Sot, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

آیسی و سوت

91 × 124سانتی‌متر

Icy and Sot, Social Chaos, 2021, 0
1400 | آشفتگی اجتماعی

آیسی و سوت

73.7 × 104.1سانتی‌متر

Icy and Sot, Social Chaos 1, 2021, 0
1400 | آشفتگی اجتماعی یک

آیسی و سوت

190 × 294سانتی‌متر

Icy and Sot, Inexorable, 2021, 0
1400 | تسلیم‌ناپذیر

آیسی و سوت

203 × 183سانتی‌متر

Icy and Sot, Social Chaos 2, 2021, 0
1400 | آشفتگی اجتماعی دو

آیسی و سوت

142 × 208سانتی‌متر

Icy and Sot, Lost Lights, 2021, 0
1400 | نورهای گم‌شده

آیسی و سوت

122 × 122 × 23سانتی‌متر

Icy and Sot, Our House Is On Fire, 2020, 0
1399 | خونه‌ی ما در حال سوختن است

آیسی و سوت

89 × 102سانتی‌متر

Icy and Sot, Remains 1, 2021, 0
1400 | باقی‌مانده‌ها یک

آیسی و سوت

53 × 50 × 38سانتی‌متر

Icy and Sot, Remains 2, 2021, 0
1400 | باقی مانده‌های دو

آیسی و سوت

44.5 × 38 × 30.5سانتی‌متر

bktop