icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سوترا
نمایشگاه گروهی

28 دى تا 28 بهمن 1400

سوترا

پارچه، نخ و نخریسی نماد سرنوشت و آن چیزیست که مقدر می‌شود، دوختن به طور خاص نشانه‌ی الحاق و پیوند چند سویه اشیاء، سطوح، علت‌ها و اثرات به یکدیگر در جهت خلق کلیتی یکپارچه است که سبب به وجود آمدن کاربرد و یا مفهوم جدید می‌شود. دوخت از ابتدای امر ،عملی سخت‌گیر و بی‌بازگشت است و نخ عاملی است که تک‌تک مراحل وجود را به اصل و مبدا غایی‌شان پیوند می‌زند ؛ به نوعی قانون بازگشت ابدی است و پیوند اجزا در حقیقت همان وجود مطلق است که استقلال هر جز پس از پیوندشان به یک دیگر نفی‌ می‌شود. و در نهایت تنها این وجود متحد و واحد است که معنا را خلق می‌کند. کیوریتور: صدف کیانی هنرمندان: رزیتا شرف‌جهان - مجتبی واحدی - ندا درزی - نازلی عباس‌پور - فریبا بروفر - مونا جولا -

بخش مشارکتی نمایشگاه سوترا زیست ششم درخت: خودبودگی به سرپرستی ندا درزی هنرمندان: مژده اتراک - مونا بارانی - رایا بختیاری - آیدا علی بخش - ندا درزی

در این نمایشگاه

Rozita Sharafjahan, Portrait of Laura, 2018, 0
1397 | پرتره‌ی لاورا

رزیتا شرف‌جهان

42 × 48سانتی‌متر

Fariba Boroufar, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

فریبا بروفر

30 × 40سانتی‌متر

Mojtaba Vahedi, Ashura, 0, 0
عاشورا

مجتبی واحدی

38 × 33سانتی‌متر

Mona Jula, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مونا جولا

30 × 40سانتی‌متر

Nazli Abbaspoor, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

نازلی عباس پور

44 × 39سانتی‌متر

Neda Darzi, The 6th Life of Tree Selfhood, 2021, 0
1400 | زیست ششم درخت خود بودگی

ندا درزی

230 × 200سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop