این‌جا

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
این‌جا
نمایشگاه گروهی

17 دى تا 3 بهمن 1400

این‌جا

پنج عکاس فراتر از مرز‌ها و درون دیوار‌ها با هم ملاقات می‌کنند. آواهای مکان‌‌های روزمره‌‌ی آنها به یکدیگر می‌پیچد. کلمات مناسب نیستند، اما تصویر، تصویر در اینجا باقی خواهد ماند.

نمایشگاه‌گردان: مسعود شهسواری

هنرمندان

bktop