باغ در میان جنگل

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

باغ در میان جنگل

حسینعلی رمضانی - نمایشگاه فردی

2 روز تا پایان

17 دى تا 4 بهمن 1400

باغ در میان جنگل

گالری دلگشا با افتخار دومین نمایشگاه انفرادی حسینعلی رمضانی را با عنوان "باغ در میان جنگل" برگزار می‌کند. با اضافه کردن هندسه به جنگل، باغبانی آغاز می‌شود. اگر از این دریچه به کارهای حسینعلی رمضانی نگاه کنیم همه چیز معنا پیدا می‌کند. از این روزنه معماری کار او را پیدا می‌کنیم. در واقع او معماری طبیعت می‌کند. انبوه را غربال می‌کند. انبوه را با ذره‌هایش در کنار انبوهی دیگر می‌چیند و رشد می‌دهد. این رمضانی است که به باغ چهره‌ای نو می‌بخشد. او به باغ الهام می‌دهد، گرچه در ابتدا این باغ بوده که وجود داشته است و نه هنرمند . او بر روی سطح نقاشی به درخت بال و پر نمی‌دهد بلکه آن را آرایش می‌کند، شاخ و برگ درخت را کنار می‌زند و به هم می‌بندد. آن‌ها را طوری هرس می‌کند که در بهترین وضعیت مطلوب خود باشند. گوبی که به خانه بخت می‌روند./// گلها را از هر زاویه‌ای به سمت مرکز طراحی می‌کند. خورشیدی که نمی‌کشد در مرکز نقاشی است و همیشه می‌تابد و هر گیاهی آن دور و بر است سر به سمت او خم می‌کند. گوشه ها و گل گوشه‌ها شما را به سمت مرکز هدایت می‌کنند. زندگی از مرکز آغاز می‌شود و تکثیر پیدا می‌کند . ایده‌ی او برای باغ درست است. طوری طراحی می‌کند که به مرکز کشیده شوید. قرار است از پیرامون دور شوید. ما به باغ می‌رویم تا از منجلابی به اسم شهر که با دست خود ساخته‌ایم دور شویم. شاید شما هم مانند نویسنده دوست دارید وقتی به باغ می‌روید ، مرکز را پیدا کنید. دورترین حالت از هر سمت. جایی که رمضانی به ما نشان می‌دهد کم کم جمعیت است. شبیه به شهرهای دور افتاده اما سرسبز. جایی که آدم ها و حیوانات اهلی و وحشی یک و حیوانات اهلی و وحشی یک جورهایی با هم سازگار شده‌اند. هر جا جورهایی با هم که است هنوز جایی به اسم باغ وحش ندارد. باغاهل است یا باغی اهلی شده. حیوانات هم مانند انسان ها برای تماشا آمده اند. حالا پلنگ که قدم مي‌زند حس بهتری دارد. نه پایش به چیزی گیر می‌کند و نه شاخه ای به چشمش فرو می‌رود. حالا بز تشخیص می‌دهد گل‌های سبز و بنفش و قرمز را. طاووس ( یا هر پرنده شبیه به آن ) حالا می‌تواند به خوبی حالت طاووس وار به خود بگیرد و راضی باشد از آنکه قابل تشخیص شده است و دیگر رنگ‌هایش با رنگ‌های طبیعت مخلوط دیده نمی‌شود. انسان‌های نقاشی‌های رمضانی هم مشغول به کار همیشگی خود هستند انسان بودن; سخن چینی، حیله و نیرنگ.

در این نمایشگاه

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

50 × 65سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

70 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

50 × 70سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

70 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

70 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

70 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

65 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

50 × 70سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

50 × 70سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

50 × 35سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

42 × 30سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

70 × 50سانتی‌متر

Hosseinali Ramezani, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

حسینعلی رمضانی

21 × 29سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop