icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دلربایی شهر
اعظم شادپور - نمایشگاه فردی

22 دى تا 7 بهمن 1400

دلربایی شهر

این نمایش از تاریخ 22 دی آغاز و تا 7 بهمن 1400 در اتریش ادامه دارد. عکس‌های ارائه شده‌ی اعظم شادپور در این نمایش همگی عکس‌هایی از فضای شهری هستند که در طول اقامت 3 ماهه‌ی این هنرمند و هنگام پرسه‌زنی در قسمت‌های مختلف شهر گراتس گرفته‌شده‌اند.

نمای چیدمان

bktop