icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ارائه‌ی مجدد - قسمت دوم
نمایشگاه گروهی

24 آذر تا 23 بهمن 1400

ارائه‌ی مجدد - قسمت دوم

این نمایش از تاریخ 24 آذر آغاز و تا 23 بهمن 1400 در لس‌انجلس ادامه دارد. این نمایش دو قسمتی آثار جدیدی از دوازده نقاش آمریکایی را گردهم آورده که سبک‌های فردی هر یک، رویکردهای موازی به مسائل بازنمایی را نشان می‌دهد. آثار هنری در این نمایش از ژانرهای مختلف و به طور هدفمند کنار هم قرار گرفته‌اند تا مرزهای کثرت گرایی سبک معاصر را کشف کند.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Raha Raissnia, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

رها رئیس نیا

61 × 91.4سانتی‌متر

Raha Raissnia, Gap, 2021, 0
1400 | گپ

رها رئیس نیا

101.6 × 150سانتی‌متر

Raha Raissnia, Dusk, 2018, 0
1397 | گرگ و میش

رها رئیس نیا

61 × 91.4سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop