ویروس دست‌ساز

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ویروس دست‌ساز

سمیرا البرزکوه

- نمایشگاه فردی

5 آذر تا 17 آذر 1400

ویروس دست‌ساز

به گفته‌ی هنرمند: مجموعه ویروس دستساز را از سال ۲۰۱۹ شروع کردم. از آنجایی که هميشه موضوع کارهای من زنان و فرهنگ بود، این مجموعه تغييري در روند کارهایم است. ولی نقطه مشترک کارهایم فرهنگ و انسان ها هستند، فرهنگ درست مصرف کردن و تغيير فرهنگ اشتباه برای آینده زمين در کارهایم پلاستیک ها درنقش فیگور هستند و به آن ها مانند موجوداتی که در دریا زندگی میکنند نگاه کردم، پلاستیک ها در آب رها هستند و با حرکت آب حرکت ميكنند، بنابراین بیشتر حس زنده بودن را دارند. آنها باحيات موجودات در رقابت هستند و هر روز به تعدادشان اضافه ميشود. پلاستیک را مانند یک موجود دریایی در حال زيست كشيدم و حتی بومهایی به شکل قطره آب طراحی کردم. هرچه بيشتر نقاشی کشيدم، بيشتر به فکر فرو ميرفتم که اگرتمام دريا را پلاستیک بپوشاند، چه خواهد شد. این موضوع مرا به فکر اتود زدن با متریال های مختلف واداشت، اما در آخر باز به نقاشی بازگشتم، نقاشی را چنان كشيدم که نمایان کند. اگر ما همچنان به مصرف پلاستیک ادامه دهيم، پلاستیک موج دریا خواهد شد. و سراسر آن را مانند آب، شفاف، براق، نرم و انعطاف پذیر خواهد پوشاند.

در این نمایشگاه

Samira Alborzkooh, Plastic Fish, 2019, 0
1398 | ماهی پلاستیکی

سمیرا البرزکوه

120 × 100سانتی‌متر

Samira Alborzkooh, Wave , 2020, 0
1399 | موج

سمیرا البرزکوه

100 × 100سانتی‌متر

Samira Alborzkooh, Drop, 2019, 0
1398 | قطره

سمیرا البرزکوه

157 × 122سانتی‌متر

Samira Alborzkooh, Plastic Fish, 2019, 0
1398 | ماهی پلاستیکی

سمیرا البرزکوه

120 × 80سانتی‌متر

Samira Alborzkooh, Drop, 2019, 0
1398 | قطره

سمیرا البرزکوه

157 × 122سانتی‌متر

bktop