icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تعلیق تن

احسان ارجمند

- نمایشگاه فردی

5 آذر تا 15 آذر 1400

تعلیق تن

ارجمند در طول سال‌های فعالیت هنری‌اش به مفهوم انسان و به‌صورت ویژه «تن» توجه داشته و در بخشی از بیانیه‌ی این نمایشگاه اشاره می‌کند: این آثار ادامۀ جست‌وجویم در بازنمایی تن انسان است که در راستای به دست آوردن تجربۀ بیشتر در روابط عناصر دیداری در چارچوب بیان شخصی‌ به آن رسیدم. با این تفاوت که اینجا، بداهگی در خلق فرم و زندگی در لحظه، ذهن را به بازگویی روایتی از تجربۀ زیسته‌ام کشاند؛ از مرز باریک مرگ و زندگی تا محروم شدن از تعامل‌های سادۀ انسانی. ‌

bktop