icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پیوستار نامحدود
یوشا بشیر - نمایشگاه فردی

16 مهر تا 21 آبان 1400

پیوستار نامحدود

مدار موازی تازه‌ترين مجموعه آثار يوشا بشير با عنوان «پيوستار نامحدود» را نمايش می‌دهد. اين نمايش در تاريخ 12 مهر افتتاح می‌شود و تا ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت. يوشا بشير در ششمين نمايش انفرادی‌اش در مدار موازی سه مجموعه از نقاشی‌هايش با تکنیک اکریلیک که در طول چند سال گذشته روی آن‌ها کار کرده را به نمايش خواهد گذاشت. يوشا بشير در «پيوستار نامحدود» به دنبال ساخت مناظرى انتزاعی با استفاده از فناوری ديجيتال می‌رود. که از طريق آن‌ها امکانات فضا و القای عمق را بررسی کند. این نمايش از سه مجموعه‌ی کوچک‌تر تشكيل شده: «شکست فضای محصور»، «شکست یک شکست» و «فضای دوم/فضای سوم». هر کدام از این مجموعه‌ها يک حضور مستقل و در عين حال وابسته با مجموعه‌های دیگر می‌سازند. در «شکست فضای مجصور» محدوده‌ی بوم نقاشی را در مناظرى پيكسلی جستجو می‌کند و در «شکست يک شکست» هنرمند دسترسی‌های پلتفرم‌های ديجيتال را برای گسترش فرم‌های دو بعدی به سه بعدی در فضا و در راستای ایجاد عمق بررسی می‌کند. در نهايت «فضای دوم/فضای سوم» برای او درگاهی برای تعريف سه فضا می‌شود: فضای اول - منظره (برخورد هنرمند با جهان بيرون). فضای دوم -نقاشی (بازنمایی جهان توسط هنرمند روی بوم نقاشی در استوديو). فضای سوم - مواجهه (لحظه مواجهه‌ی مخاطب با اثر در مکانی دیگر)./// در این مجموعه‌ها به روش‌های مختلف امکانات گسترش اثر و شکست فضا بين فضای ديجيتال به فضای واقعی آزموده شده و این رفت و آمد بين هر کدام از فضاها يک دسترسی برای ايجاد انگيزه در پردازش اين مناظر انتزاعی می‌شود. هنر مند تلاش کرده تا با استفاده از مفاهيمها مانند: عمق، فضا، شکست و دستکاری قاب‌بندی تجربه‌ای تلفيقی خلق کند. برای مثال در «فضای دوم/فضای سوم» مخاطب با نقاشی‌هایی روبه‌رو می‌شود که گذشته و آینده را د بومی مشترك بازنمايی می‌کنند. تجربه‌ای که منظره‌پردازی را از بعد زمان رها کرده و به مسير آفرينش نقاشی‌ها در مجموعه‌های به نمايش درآمده هویت می‌بخشد. يوشا بشير(متولد ۱۳۶۸. مانيلا. فيليپين) هنرمندی چندرشته‌ای ساکن تهران است. مدرک طراحی گرافيک کامپيوتر و کارشناسی هنرهای تجسمی را از دانشگاه فرهنگيان تهران کسب کرده است. کارهای او از نقاشی تا مجسمه تا چيدمان را دربرمی‌گیرد. مفاهيمی مانند ساخت‌وساز/تخریب، دوگانگی و تعليق از عناصر کلیدی در آثار اويند. خود و بازتعريف مفهوم خود در جهت يافتن مرز بین فضای درون و بيرون يکي از اصلی‌ترین کاوش‌های او در کارهایش است. ازین رو موضوع آثار او غالبا فيگورها و مناظر انتزاعی آرمان‌شهر/ويران‌شهر هستند. مجموعه اخير يوشا بشير ادامه مشق کردن چشم‌انداز انتزاعی اوست. او رابطه بين قلمرو ديجيتال و فيزیکی را در نقاشی کشف می‌کند. این نقاشی‌ها با ایده ترجمه/تاويل نادرست از تصوير ديجيتال به نقاشي فيزيكی و محدوديت‌ها و فرصت‌هایی که هر پلتفرم فردی ايجاد می‌کند بازی می‌کند. - بازدید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

در این نمایشگاه

Yousha Bashir, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

یوشا بشیر

208 × 170سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

یوشا بشیر

120 × 163سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

یوشا بشیر

400سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

یوشا بشیر

275 × 180سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

یوشا بشیر

120 × 144سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

یوشا بشیر

185 × 271سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

یوشا بشیر

182 × 162سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

یوشا بشیر

182 × 157سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

یوشا بشیر

189 × 160سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

یوشا بشیر

213 × 171سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

یوشا بشیر

189 × 160سانتی‌متر

Yousha Bashir, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

یوشا بشیر

208 × 171سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop