icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هویت چهل تکه

الهام عظیمی

- نمایشگاه فردی

2 مهر تا 16 مهر 1400

هویت چهل تکه

آثار الهام عظیمی در پروژه های میان پرده تجربه‌گرایی، اهمیت اتفاق در کار، بداهه‌پردازی و همین طور بهره‌گیری از چیزهای به ظاهر بی مصرف و بازیافتی، همیشه از اصول مهم و جالب توجه در روند شکل‌گیری اثر هنری برایم تلقی می‌شده. این موضوع باعث شد تا توجه من به سمت پالت‌های رنگ نقاشی‌ام که همه‌ی این اصول را دارا بود جلب شود. زیبایی و ترکیب رنگ‌های خشک شده‌ی روی پالت برایم آنقدر ناب بود که به نظرم خود گویای یک اثر هنری کامل و بدون نقص بود. رنگ‌های در هم تنیده، بافت‌های متنوع ، پستی بلندی‌‌ها و بازی بی هدف و جسورانه رنگ‌ها با هم دنیای جدیدی را ساخته بود که جذابیت خود را از بداهگی وام می‌گرفت. بدین ترتیب این لایه‌های خشک و بی بدیل رنگ را متریال کار خود قرار دادم و با کنار هم چیدن پازل‌وار تکه‌های رنگ، به طور غیر مستقیم به نقاشی پرتره‌ها پرداختم. پرتره انسان‌هایی لایه لایه که در حال زوال و تجزیه هستند و این لایه‌های رنگ به نوعی به لایه‌های وجودی‌شان دلالت دارد.

bktop