icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جامه‌دران
احمد وکیلی - نمایشگاه فردی

26 شهريور تا 19 مهر 1400

جامه‌دران

مجموعه حاضر برگرفته از گوشه ایست به نام جامه دران که در آواز ترک، اصفهان و … نواخته می شود. همانطور که مستحضر هستید موسیقی ایران زمین، متشکل از هفت دستگاه و پنج آواز است که هر کدام حال و هوای خاص خود را دارند. از این رو، هنرمند موزیسین برای تغییر این حال و هوا با تسلط به دستگاه ها و بر اساس بداهه، گاهی فضا را تغییر داده و از دستگاهی به دستگاه دیگر نقل مکان می کند. برای اینکه سکته‌ای در این جابه جایی حس نشود گوشه هایی هستند که پلی را ایجاد می کنند تا شنونده به آهستگی وارد فضای بعدی شود. جامه دران از آن جمله گوشه هاست و به قول اهالی موسیقی گوشه ایست سیال. از آنجایی که علاقه ی وافری به موسیقی اصیل ایران داشته و دارم، این مجموعه را با در نظر گرفتن خصلت ذاتی جامه دران کار کرده و تلاش داشته ام علاوه بر گسترش سیال بودن در خود اثر، با قرار دادن آثار کنار هم نیز به این مهم دست یابم. سیال بودن مفهومی است که در فضایی بصری دو کنتراست را به نرمی با هم آشتی می دهد و هنرمند بسته به دانش خود و زیر و بم عناصر بصری می تواند هزاران نوع از آن را تجربه کند. اساطیر یا کهن الگوها، همیشه مضمون کلی آثار من بوده و هست؛ در نتیجه خصلت سیال بودن – چه در رنگ و چه در فرم و یا چرخشی در آنها – هدف من در این مجموعه بوده و برای آن تلاش کرده ام. همه ی آثار این نمایشگاه روی کاغذ و مقوا انجام شده است. کاغذ و مقوا از صمیمی ترین ابزاری است که هنرمند می تواند در اختیار داشته باشد و هر آنجا که احساس نیاز کرد دسترسی به آن بسیار آسان است. در نتیجه بیشتر هنرمندانی که من می شناسم شروع کار را از مقوا یا کاغذ آغاز کرده اند.

در این نمایشگاه

Ahmad Vakili, Untitled No. 20, 2019, 0
1398 | بدون عنوان ۲۰

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No.2, 0, 0
بدون عنوان ۲

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 18, 0, 0
بدون عنوان ۱۸

احمد وکیلی

32 × 47سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 12, 2015, 0
1394 | بدون عنوان ۱۲

احمد وکیلی

32 × 47سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 45, 2018, 0
1397 | بدون عنوان ۴۵

احمد وکیلی

32 × 47سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 15, 2018, 0
1397 | بدون عنوان ۱۵

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 40, 2019, 0
1398 | بدون عنوان ۴۰

احمد وکیلی

30 × 44سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 42, 0, 0
بدون عنوان ۴۲

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 35, 2019, 0
1398 | بدون عنوان ۳۵

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 5, 2018, 0
1397 | بدون عنوان ۵

احمد وکیلی

32 × 47سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 22, 2020, 0
1399 | بدون عنوان ۲۲

احمد وکیلی

45 × 52سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled No. 4, 2019, 0
1398 | بدون عنوان ۴

احمد وکیلی

33 × 48سانتی‌متر

bktop