icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وزربورگ
وزربورگ

وزربورگ موزه‌ی هنر مدرن در برمن آلمان است. این موزه که به عنوان موزه‌ی جدید وستابورگِ برمن شناخته می‌شود، در سال 1991، کنار رودخانه‌ی ویزر افتتاح شد. ساختمان این موزه در یک کارخانه‌ی قدیمی که در طول جنگ‌جهانی دوم تقریبا به طور کامل تخریب شد، قرار گرفت. این موزه از این جهت اولین موزه‌ی مجموعه‌داری اروپا به حساب می‌آید که هیچ مجموعه‌ی دائمی را در خود نگه‌داری نمی‌کند و مجموعه‌های خصوصی آن هم همواره در حال تغییر است. موزه‌ی وستابورگ یکی از بزرگترین موزه‌های هنر مدرن در آلمان به شمار می‌آید.

ساعت کاری: 11:00 am - 06:00 pm

روزهای کاری: سه شنبه - يكشنبه روزهای تعطیل: دوشنبه

نمایشگاه های گذشته

bktop