icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه‌ی هنرهای معاصر ویرجینیا
موزه‌ی هنرهای معاصر ویرجینیا

موزه‌ی هنرهای معاصر ویرجینیا (ویرجینیا موکا)، از نمایشگاه سالانه‌ی برادواک آرت شو متولد شد که در سال ۱۹۵۲ آغاز شد و اکنون بزرگترین گردآورنده‌ی کمک هزینه‌های موزه است. این موزه‌ یک موزه‌ی هنرهای معاصر در ویرجینیا بیچ، ویرجینیا، ایالات متحده است که در نزدیکی منطقه‌ی تفریحی کنار دریا واقع شده است. این موزه در محوطه‌ای زیبا و مجاور انتهای شرقی بین ایالت ۲۶۴ در نزدیکی مرکز همایش ویرجینیا بیچ و مرکز اطلاعات گردشگری ویرجینیا بیچ قرار دارد.

روز و ساعات بازدید: پنجشنبه‌ها، جمعه‌ها و شنبه‌ها: ۱۰ تا ۲۰ یکشنبه‌ها: ۱۰ تا ۱۶

ساعت کاری: 10:00 am - 04:00 pm

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی او می‌گوید: زنان، کلمات و قدرت
موزه‌ی هنرهای معاصر ویرجینیا
24 تير تا 2 آبان 1400

bktop