icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه هنر سن دیگو
موزه هنر سن دیگو

اپلتون بریج، رهبر مدنی در سال ۱۹۲۴ به شهرداری پیشنهاد تأمین بودجه ساخت محلی دائمی برای نگه‌داری یک مجموعه هنری را داد و در همان سال، در ضلع شمالی میدان پاناما در پارک بالبوآ ساخت‌و‌ساز آن سازه آغاز شد. در سال ۱۹۲۵ انجمن هنرهای زیبا از پیوستن انجمن هنر سن‌دیه‌گو و دوستان هنر، برای راه‌اندازی موزه جدید تشکیل شد. در معماری موزه هنر سن‌دیه‌گو طراحان آن، ویلیام جانسون و همکارش، رابرت دبلیو از طرح پیشنهادی سبک استعماری اسپانیایی فراتر رفتند و به‌شکل مستقیم از مدل‌های رنسانسی قرن شانزدهم در سبک پلاترزک الهام گرفتند.

روز‌های کاری: پنج‌شنبه- سه‌شنبه: ۱۰ الی ۱۷، یک‌شنبه: ۱۲ الی ۱۷

ساعت کاری: 10:00 am - 05:00 pm

روزهای کاری: پنج شنبه - سه شنبه روزهای تعطیل: چهارشنبه

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی هنر ایران
موزه هنر سن دیگو
5 آبان تا 6 آذر 1400

bktop