icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه هنر رُز
موزه هنر رُز

موزه هنر رُز، در سال ۱۹۶۱ افتتاح شد و پس از واقفانش ادوارد و برتا رُز نام‌گذاری شد. موزه هنر رُز ساختار هندسی و ساده‌ای دارد که توسط فرم هریسون و آبرامویتز طراحی شده است. این موزه دارای یکی از بزرگترین مجموعه‌های مدرن و معاصر هنر در انگلستان است. این موزه پس از افتتاحش برای تفکر آوانگار و پیشرویش در هنر مدرن و معاصر شناخته می‌شود.

ساعت کاری: 11:00 am - 05:00 pm

روزهای کاری: چهارشنبه - يكشنبه روزهای تعطیل: دوشنبه - سه شنبه

نمایشگاه های گذشته

img
ارغوان خسروی باران سیاه
موزه هنر رُز
12 مرداد تا 30 مهر 1402

bktop