پیناکوتیک آو دِ مدرن

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پیناکوتیک آو دِ مدرن
پیناکوتیک آو دِ مدرن

روز‌های کاری : سه‌شنبه‌ها - یک‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۸ روز‌های پنج‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ موزه در روز‌های دوشنبه تعطیل است.

ساعت کاری: 10:00 am - 06:00 pm

نمایشگاه های گذشته

img
شیرین نشاط زندگی در یک سرزمین، رویاپردازی در سرزمینی دیگر
پیناکوتیک آو دِ مدرن
5 آذر تا 4 ارديبهشت 1401

bktop