icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه هنرهای معاصر فلسطین
موزه هنرهای معاصر فلسطین

ساعت کاری: 10:00 am - 05:00 pm

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی شمیم وحی - نمایش آنلاین
موزه هنرهای معاصر فلسطین
6 ارديبهشت تا 29 ارديبهشت 1400

img
نمایشگاه گروهی حماسه مقدس
موزه هنرهای معاصر فلسطین
31 شهريور تا 10 مهر 1399

img
نمایشگاه گروهی سرچشمه‌ سرخ
موزه هنرهای معاصر فلسطین
9 تير تا 17 تير 1399

bktop