icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه‌ ملی ایران
موزه‌ ملی ایران

موزه‌ی ملی ایران موسسه‌ای که از دو موزه تشکیل شده است: موزه‌ی ایران باستان و موزه‌ی دوران اسلامی. این موسسه آثار یادبود تاریخی از دوران باستان و آنتیک‌هایی از زمان قرون وسطیِ ایران، که شامل کوزه‌ها، آثار فلزی، بازمانده‌های پارچه‌ای و کتاب‌ها و سکه‌های نایاب می شوند را در مجموعه‌ی خود نگه‌داری می‌کند.

ساعات بازدید: ۹ تا ۱۶

ساعت کاری: 09:00 am - 04:00 pm

نمایشگاه های گذشته

img
بیژن بصیری شبگرد
موزه‌ ملی ایران
19 مهر تا 30 مهر 1398

اخبار و مقاله ها

bktop