icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه ملی هنر آسیا
موزه ملی هنر آسیا

گالری سکلر و فرییر با یکدیگر موزه ملی هنر آسیا در آمریکا را شکل و دارای بزرگترین کتابخانه تحقیقاتی در آمریکا هستند. این موزه در سال ۱۹۸۲ تاسیس شد و نام موزه را پس از آرتور ام.سکلر که نزدیک به ۱۰۰۰ اثر را به موزه اهدا کرده است نام‌گذاری‌شده است. موزه متعهد به حفظ، نمایش و تفسیر آثار هنری است، موزه ملی هنر آسیا به سوالات گسترده ای در مورد فرهنگ، هویت و جهان معاصر می‌پردازد. این موزه از مجموعه‌های استثنایی هنر آسیایی با بیش از 45000 شی که از دوران نوسنگی تا امروز و از خاور نزدیک باستان تا چین، ژاپن، کره، آسیای جنوبی و جنوب شرقی و جهان اسلام سرچشمه می‌گیرد، نگهداری می‌کند. گالری فرییر، نزدیک به یک قرن قدمت دارد، و مجموعه‌ای قابل توجه از آثار هنری آمریکایی را در خود جای داده است که عمدتاً به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد.

روز‌های کاری : شنبه تا چهارشنبه : ۱۰ الی ۱۷:۳۰، پنجشنبه و جمعه:۱۱:۳۰ الی ۱۹.

ساعت کاری: 09:00 am - 05:30 pm

روزهای کاری: شنبه - جمعه

نمایشگاه های گذشته

img
بهمن جلالی و رعنا جوادی زیستن در دو زمان
موزه ملی هنر آسیا
15 مرداد تا 18 دى 1401

bktop