icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اِم‌اِی‌اِم‌سی
اِم‌اِی‌اِم‌سی

موزه‌ی هنر مدرن ( اِم‌اِی‌اِم‌سی) در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۷ افتتاح شد. این یکی از اولین موزه‌های هنر معاصر بود که در خارج از پاریس تاسیس شد و از قرن نوزدهم مجموعه‌ای را که توسط اِم.اِی.آی جمع آوری شده بود و در گنجینه‌ی خود دارد.

ساعت کاری: 10:00 am - 06:00 pm

نمایشگاه های گذشته

img
حسن شریف من هنرمند تک کار هستم
اِم‌اِی‌اِم‌سی
15 اسفند 1399 تا 4 مهر 1400

bktop